Persondata oversigt pr. 1.4.2021

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Svalebæk Idrætsforening,
CVR nr. 33 70 39 10
 
 
1. Hvem er foreningens dataansvarlige
(som regel er det bestyrelsen, der har det
juridiske ansvar for behandling af personoplysninger)
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer:

• Hanne Castenschiold, 2216 8770, castenschiold@godmail.dk
• Mette Fisker, 4019 3233, mettemarie52@hotmail.com
• Mona Jensen, 3033 4827, mona_jensen@mail.dk
• Eva Palm, 2857 2127, palm@mbits.dk
• Torben Nielsen, 2714 4181, tjjnielsen@hotmail.com
• Morten Poulsen, 2891 2161, morten.breg.poulsen@gmail.com
• Paw Christiansen, 5178 5852, paw.helmer@gmail.com
 
2. Hvorfor behandler I personoplysninger?
 
• Varetagelse af medlemsforhold og lederes forhold, herunder aktiviteter, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger
og kontingentopkrævning
• Administration af foreningens eksterne relationer, herunder fx
indberetning til kommunen eller andre aktører
• Indhentelse af børneattest på frivillige
• Udbetaling af løn, godtgørelser og skatteindberetning for foreningens ansatte
 
3. Hvilke personoplysninger behandler I?
 
Almindelige personoplysninger:
 
• Navn
• Mailadresse
• Telefon
• Adresse
• Fødselsår
Oplysninger om strafbare forhold (børneattest) og CPR-nummer
 
4. Hvem behandler I oplysninger om?
 
Vi behandler oplysninger om følgende kategorier af personer:
 
• Aktivitetsmedlemmer
• Trænere og instruktører
• Bestyrelsesmedlemmer
 
5. Hvem videregiver I oplysningerne til?
 
• Vi videregiver almindelige personoplysninger om medlemmer til
kommunen, da det er en forudsætning for at få tilskud
• Vi videregiver CPR-nummer til politiet, når vi indhenter børneattester


6. Hvornår sletter I personoplysninger, I har modtaget?
 
• Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer som
udgangspunkt indtil medlemskabets ophør
• Oplysninger om strafbare forhold, sletter vi straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt
• CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra
regnskabsårets udløb
• Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i
sit virke
 
 
7. Hvordan opbevarer I personoplysninger?
 
• Vi opbevarer alle personoplysninger på hhv. formandens, kassererens og/eller aktivitetsformændenes private pc-er, hvortil de kun selv har adgang
• Personoplysningerne registreres under den aktivitet, som den
pågældende tilhører
 

8. Hvordan lever I op til lovens krav om datasikkerhed. Hvad gør I hvis der opstår et brud eller jeres data og systemer bliver hacket?
 

• Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis alle eller nogle af
personoplysningerne bliver stjålet, hacket eller på anden måde
kompromitteret
 
9. Hvad kan jeres IT-system, og hvordan beskytter i de persondata, I har i jeres ITsystemer?
 

• Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår
jævnligt oplysningerne manuelt
• Vi indsamler ikke flere oplysninger end nødvendigt og kun almindelige personoplysninger
• Vi opbevarer ikke personoplysninger længere end nødvendigt
• Vi anvender ikke oplysningerne til andre formål, end de formål,
som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til